Information

Your search text must be at least 3 characters.

Guatr bu belirtiler ile kendini gösteriyor

Guatr bu belirtiler ile kendini gösteriyor

Tiroid bezinizin normalin üstünde büyümesi durumuna guatr denir. Guatr herhangi bir insanda gelişebilir, ancak kadınlarda daha yaygın olduğu gözlemlenmiştir.

Paylaş