Information

Your search text must be at least 3 characters.

Türkiye İş Ahlakı Araştırması 2018

Türkiye İş Ahlakı Araştırması 2018

Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak: -“KOBİ’lerde rekabet edebilme adına veya çarpık bir rekabet anlayışı içinde faaliyetlerini sürdürebilme adına, iş ahlakına aykırı bazı hususları meşrulaştırma çabasından söz edebiliriz. Bu, özellikle ekonomide olumsuz konjonktürün söz konusu olduğu dönemlerde daha fazla artabiliyor maalesef” - “Maalesef KOBİ’lerimizde ahlaki problemlerle karşılaşma sıklığı büyük ölçekli işletmelere göre bir miktar daha fazla”

Paylaş