Information

Your search text must be at least 3 characters.

AVAZA ULUSLARARASI TURİZM BÖLGESİNDE BİRİNCİ HAZAR EKONOMİ FORUMU DÜZENLENECEK

AVAZA ULUSLARARASI TURİZM BÖLGESİNDE BİRİNCİ HAZAR EKONOMİ FORUMU DÜZENLENECEK
 
Türkmenistan, 12 Ağustos 2019 tarihinde Avaza Milli Turizm Bölgesinde düzenlenecek olan Birinci Hazar Ekonomi Forumu hazırlıklarına başladı. İlk kez bu kadar geniş kapsamda düzenlenmesi öngörülen forumun Hazar Denizi günü ile aynı tarihe denk gelmesi manidardır.
Birinci Hazar Ekonomi Forumunun tüm hazırlıkları ve bu çerçevede düzenlenecek etkinliklerin hayata geçirilmesi Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguly Berdimuhamedov tarafından kararlaştırılan forumun düzenlenmesine ilişkin Konsepte uygun olarak sürdürülmektedir.
İlk kez Hazar havzası gibi dünyanın önemli bölgelerinde düzenlenmesi planlanan forum önerisi, Rusya Federasyonu Astrahan kentinde, 30 Eylül 2014’te düzenlenen Hazar kıyı ülkelerinin Devlet ve Hükümet Başkanlarının IV. Zirvesinde Türkmenistan Devlet Başkanı tarafından önerilmişti. Bu girişim Türkmenistan’ın, Hazar’ın bölge ve bölgelerarası jeopolitik ve jeoekonominin stratejik önemine esasla belirlenen hedeflerinin, bölgenin önemli ulaşım-transit ve taşımacılık merkezi olma potansiyeli için gerekli olan, Hazar kıyı ülkelerin çaba ve desteklerinin birleştirilmesini şart koşuyor. Nitekim Türkmenistan, Hazar bölgesi ülkeleri ile verimli işbirliğini geliştirmek temelinde oluşturulan ve bu doğrultuda etkin araçlarla yürütülen Dış Politika anlayışı benimsemiştir. 
Türkmen Liderinin girişimi, 12 Ağustos 2018 tarihinde, Kazakistan Aktau kentinde düzenlenen Hazar kıyı ülkelerinin Devlet ve Hükümet Başkanlarının V. Zirvesinde yaptığı konuşmada, güncellenen nitelikli yapıya kavuştu. Nitekim Devlet Başkanı Gurbanguly Berdimuhamedov konuşmasında; ‘Hazar’da çok yönlü olarak yürütülmekte olan beş taraflı çalışmaların, bu ülkelerin ticari-iktisadi ve ulaştırma sektörüne katılım oranıyla bağlantılı olduğunu vurgulamakla beraber, 2019 yılında Birinci Hazar Ekonomi Forumunun düzenlenmesi, tüm Hazar kıyı ülkelerinin bu yöndeki çaba ve destekleri için hazırlayıcı mahiyette olduğunu ifade etti’. 
Devlet Başkanı Gurbanguly Berdimuhamedov, Hazar kıyı ülkelerinin Devlet ve Hükümet Başkanlarının bir sonraki Zirvesinin, hem de Birinci Hazar Ekonomi Forumunun Türkmenistan’da düzenlenmesine yönelik komşu ülkelerin desteği, aynı zamanda, Türkmenistan’a olan güvenin önemli kanıtı olduğunu dile getirdi.
Bununla beraber söz konusu karar, Avrasya’nın önemli bölgesinde koordine edilen faaliyetler bazında yüksek sorumluluklar getiriyor. Zira bölge, konumu itibarıyla jeopolitik ve jeoekonomik mahiyette değerli merkeze dönüşen koşullarda Forumun önemi mevcut coğrafyanın sınırlarınıaşmaktadır.     
Ağustos ayında düzenlenecek olan Birinci Hazar Ekonomi Forumu, 12 Ağustos 2018’de imzalanan Hazar’ın Hukuki Statüsü Hakkındaki Sözleşme gibi önemli uluslararası hukuki metinler temelinde hareket etmek ile koşullandırılan Hazar kıyı ülkelerinin ilişkilerinde güncel ve stratejik önemi haiz girişimlere emsal teşkil edecektir. Bilindiği gibi, bu temel uluslararası hukuki metin, Hazar kıyı ülkelerinin uzun süredir yürüttüğü temaslarının neticesini yansıtmaktadır. Ayrıca, Hazar’da yeni yatırım projelerinin hayata geçirilmesi için geniş olanaklar sunmaktadır.    
Birinci Hazar Ekonomi Forumu çerçevesinde sürdürülen hazırlıklar, belirlenen amaçlara uygun olarak programın gündemi, katılımcı ülkelerin ilişkilerinin ileriki yönlerinin önemli konularından oluşturulacaktır. 
Gerçekleştirilecek olan fikir alışverişi ve münakaşalar, ticari-iktisadi ilişkileri hareketlendirmekle beraber büyük projelerin hazırlanması ve hayata geçirilmesi için olanakların değerlendirilmesi gibi mühim konuları gündeme getirecektir.
Diğer yandan, küresel ölçekte Hazar bölgesinin iktisadi önemi, Hazar kıyı ülke ekonomilerinin sanayi, enerji, ticari, turizm ve diğer ilgi çeken alanlarda yapılacak yatırım bakımından cazip hale getirmesi için geniş imkânların yaratılması gibi konuların da ele alınacağı oturumlar düzenlenecek.
Birinci Hazar Ekonomi Forumunun düzenleneceği alanda, Hazar kıyı ülkelerinin Hükümetleri arasında Ticari-iktisadi İşbirliği Hakkındaki Sözleşme ve Ulaşım Alanında İşbirliği Hakkındaki Sözleşme’nin uygulanması için pratik anlamda fikir alış verişi yapılacaktır. Bilindiği gibi, ilgili ülkeler arasındaki bu mutabakat metinleri, 12 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen Hazar kıyı ülkelerinin Devlet ve Hükümet Başkanlarının V. Zirvesinde imzalandı
Birinci Hazar Ekonomi Forumu için hazırlıklar ve bu yönde oluşturulan yönlendirmeler çerçevesinde, ana etkinliklerle aynı zamanda, uluslararası düzeyde toplantı ve Hazar Inovasyon Teknolojileri Fuarı düzenlenmesine ilişkin çalışmalar yapılıyor.
Ayrıca, Forum kapsamında devlet kurumlarından, çalışma gruplarından ve çeşitli şirketlerden temsilcilerin verimli görüşme ve dialoglar gerçekleştirebilmesi için tüm imkânlar sağlanacaktır.
Forum çalışmalarına katılmak için Hazar kıyı ülkelerin temsilcileri, aynı zamanda, Hükümet başkanları ve mensupları, sahil kıyı bölgelerin Liderleri ve bölgesel çalışmalar sürdüren kuruluşların yöneticileri, Hazar kıyı bölgesinin ve ilgi duyan diğer ülkelerin banka sektörü ve çalışma grupları temsilcileri, akademisyenler ve Hazar Denizinde ekonomik faaliyetlerini sürdüren şirketlerin yöneticileri davet edilecektir. Bunların yanında, diğer ilgi duyan taraflardan, başta Hazar’a yakın bölgede bulundan ülkelerin temsilcileri olmak üzere, uluslararası iktisadi ve mali kuruluşların temsilcileri davet edilecektir.
Düzenlenmesi öngörülen bu etkinlik, Hazar bölgesi ve çevre bölgelerde iktisadi, ticari, yatırım işbirliğinin geliştirilmesinde ve Hazar’ın çağdaş ve küresel ihtiyaçları karşılayacak düzeyde Avrasya’nın yeni jeoekonomik genişliğinin oluşturulmasındaönemli konuma sahip, büyük ulaşım-transit merkezine dönüşmesinde itici güç verecektir.  
Böylelikle Türkmenistan, Birinci Hazar Ekonomi Forumunun girişimcisi ve düzenleyicisi olarak, yürüttüğü faaliyetler neticesinde, Hazar havzasında oluşturacak geniş uluslararası işbirliği, bölgede barışın, emniyetin ve istikrarlı kalkınmanın sağlanması yönündeki siyasi anlayışını uygulamış olduğunu kanıtlamaktadır. 
Hazar Forum üç farklı düzeyde düzenlenecektir. Buna göre, ilki Uluslararası Toplantı, ikincisi Hazar Inovasyon Teknolojileri Fuarı ve son olarak da Sözleşmeler (anlaşmalar, sözleşmeler ve mutabakat metinlerinin imzalanması).
Bu uluslararası Forum kapsamında, ikili ve çok taraflı imzalanacak hukuki metinlere Türkmen tarafı olarak kolaylıklar sağlanması öngörülmektedir.

Paylaş