Information

Your search text must be at least 3 characters.

2021 - Uluslararası Barış ve Güven Yılı

2021 - Uluslararası Barış ve Güven Yılı

 

Türkmenistan tarafından ileri sürülen “2021 sayılı Uluslararası Barış ve Güven Yılı” Kararının Birleşmiş Milletler 73. oturumunda Üye Devletlerin oybirliğiyle kabul etmesi,  Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguly Berdimuhamedov'un önderliğinde yapılan girişimlerin uluslararası toplumda sağlanan desteğin ve öneminin göstergesidir.

Barış ve güven, bugün insanlığın en çok özlem duyduğu ihtiyaçtır. Çünkü bu ayrılmaz iki kavram, işbirliği ve kalkınmanın temel koşulu haline geliyor. Gezegenin tüm halkları için evrensel güvenlik ve refah, ilerleme ve hümanizm, maneviyat ve dostluk, bunların hepsi, genel olarak tarafsız bir dış politika statüsüne sahip, bağımsız bir devlet başkanı olarak hareket eden Türkmen Liderinin fikrine dahil edildi.

Sadece bulunduğu bölgede değil aynı zamanda tüm ilgili devletlerle de iyi bir komşuluk politikası izleyen Türkmenistan, sadece ortak bir zemin bulmakla kalmayıp, ortak yararı için etkili ortak çalışmalar hedefleyen ülkeler bulur. Bu, ülkemizdeki mevcut ve daha sonraki uluslararası faaliyetlerin başarısının anahtarıdır.

Devlet Başkanı Gurbanguly Berdimuhamedov tarafından başarıyla uygulanan bu politikanın temeli, derin tarihsel köklere dayanan bir ilke, düşüncenin ulusal özellikleri ve modern dünyanın bakış açısı paradigmasının temel prensipleri üzerine kurulan dünya sahnesinde ilişki kurma için bir modelleme ilkesi olan ‘tarafsızlıktır’.

BM Genel Kurulunun Yeni Barış Kararı, “Dünya yalnızca çatışmaların olmadığı bir yer olmanın ötesinde, diyalogun teşvik edildiği olumlu, dinamik ve katılımcı bir sürecin yaşandığı yer olmalıdır” ifadelerini içermektedir.

Bugün, Türkmenistan uluslararası faaliyetlerinde, çeşitli devletlerin katılımıyla büyük projeler öneren ve uygulayan, bilhassa tarafsızlığın ekonomik yönüne özel bir önem vermektedir.

1995’te tarafsız bir statü kazandığından beri Türkmenistan, bölgedeki sorunları çözmek için somut adımlar atarak, Orta Asya’daki Milletler Topluluğu’nun fikir ve ilkelerinin güvenilir bir iletkeni haline gelmesiyle ilgili BM Kararının tüm hükümlerini tutarlı bir şekilde uygulamaktadır.

Birleşmiş Milletler Orta Asya'daki Önleyici Diplomasi Bölgesel Merkezi'nin Aşkabat'ta 2007 yılında açılması, Türkmenistan ile BM arasında verimli bir şekilde gelişen işbirliğinde yeni bir dönüm noktası oldu. Bu Merkezin çalışması, bölgede istikrarın kurulmasına ve etkin ilişkilerin sağlamlaştırılmasına katkıda bulunur.

BM ile ortaklık, Türkmenistan’ın tarafsızlığını bölgesel istikrar ve güvenlik açısından önemli bir faktör olarak görmesini sağlar ve 2021’in Uluslararası Barış ve Güven Yılı olarak ilan edilmesine ilişkin Karar’ın kabul edilmesi, Türkmenistan’ın bu yöndeki deneyimlerinin daha geniş bir kesim için faydalı olarak kabul edildiğini onaylar niteliktedir.

Paylaş