Information

Your search text must be at least 3 characters.

Türkmenistan 2020 yılında bir dizi uluslararası sözleşmelere katılacak

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov başkanlığında 2020 yılının ilk Bakanlar Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Telekonferans eşliğinde yapılan toplantıda, ülkenin iç ve dış gündemi değerlendirildi. Bir dizi kararlara imza atıldı ve 2020 yılında Türkmenistan’ın bir dizi uluslararası sözleşmelere katılması yönündeki teklifler değerlendirildi.

TÜRKMENİSTAN YENİ ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE KATILACAK

Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, 2020 yılında çeşitli alanlarda uluslararası sözleşmelere ve çok taraflı belgelere katılmak yönünde teklifleri sundu.

  • Ekonomik alanda -  uluslararası ticareti teşvik etmek ve ticaret anlaşmazlıklarını çözmenin alternatif ve etkili bir yöntemi olarak arabuluculuğu teşvik etmek için bir araç olan Birleşmiş Milletler Uluslararası Yerleşimler Sözleşmesi'dir.
  •  Ulaştırma alanında -  Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu'nun faaliyet gösterdiği bölgede uluslararası bir yol sisteminin kurulmasını sağlayan Uluslararası Karayolları Avrupa Anlaşması.
  • Çevrenin korunması alanında - kalıcı toksik maddelerin kullanımının sona ermesini sağlayan Kalıcı Organik Kirleticiler Stockholm Sözleşmesi - organik pestisitler. Ayrıca, Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Montreal Protokolü'nde yapılan Kigali Değişikliği, çevreye zararlı maddelerin üretimi ve tüketiminde sürekli bir azalmayı amaçlamıştır.
  • Kültürel ve insani alanda - farklı kültürlerin serbest etkileşimi için koşullar yaratmak ve bu alandaki uluslararası işbirliğini güçlendirmek için tasarlanmış Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi.
  • Entelektüel alanda - ulusal patent başvuruları ve patentlerinin değerlendirme sürecinin iyileştirilmesini sağlayan Patent Kanunu Anlaşması.

Türkmen Lider, Türkmenistan’ın uluslararası sözleşmelere katılma teklifini onaylayarak, bu yönde çalışmaların yapılmasını istedi.

Günümüzde Türkmenistan, 152 çok taraflı uluslararası sözleşmelere katılmaktadır. Bunun 133’üsü Birleşmiş Milletler ve onun teşkilatlarının konvansiyonlarıdır.

İNŞAATTA FİYATLANDIRMA SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ

İnşaat, elektrik enerji ve kamu hizmetlerinden sorumlu Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Çarımurat Purçekov, inşaatta fiyatlandırma sisteminin iyileştirilmesi yönündeki çalışmalar hakkında bilgilendirdi.

Devlet kurumları, bakanlıkları ve bölümleri tarafından yapı malzemeleri devlet sınıflandırıcısının hazırlanması, inşaatta fiyatlandırmanın izlenmesi prosedürü, metodolojik dokümantasyon, normların ve fiyatların bir devlet kaydının oluşturulacağı bir dizi belge geliştirilmektedir.

DİJİTAL EKONOMİYE GEÇİŞ HIZLANDIRILIYOR

Sanayi ve haberleşmeden sorumlu Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Bayramgeldi Övezov, Türkmenistan'da Dijital Ekonominin Geliştirilmesi için Sektörler Arası Komisyonun kurulması hakkında bilgi verdi.

2019-2025 Dijital Ekonomi Geliştirme Programı kapsamında dijital ekonomi sisteminin geliştirilmesinden Türkmenistan Sanayi ve Haberleşme Bakanlığı’nın Türkmeniletişim Ajansı sorumlu olacak. Sektörler arası komisyona bakanlıklar, kamu kurumları, valilikler, işletmeler, özel sektör temsilcileri dahil edilecek.

ÜRÜNLERİN ONLİNE SATIŞI

Ticaret, borsa ve özel sektörden sorumlu Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Çarı Gılıcov malların perakende satış dijital kapsamının genişletilmesi yönünde bilgilendirdi.

2019-2025 Dijital Ekonomi Geliştirme Programı kapsamında online mağazaların faaliyetleri de dahil olmak üzere, nüfusa sağlanan ticaret hizmetlerinin modern düzeyde iyileştirilmesi, "Malların Uzaktan Satışına İlişkin Kurallar" taslağı hazırlanmıştır.

Bu taslak tüketici haklarının korunması, ticari faaliyetler, internet hizmetlerinin geliştirilmesi gibi Türkmenistan mevzuatları kapsamında hazırlandı.

Perakende satışlarda online mağazaların olması, nüfusa hizmet kalitesinin iyileştirilmesi, rekabetçi pazar ilişkilerinin oluşturulması üzerinde olumlu bir etkiye sahip olacaktır.

Bakanlar Kurulu toplantısında  2019-2025 Dijital Ekonomi Geliştirme Programı kapsamında eğitim sektöründeki çalışmaların hızlandırılması, bu sene Türkmenistan’ın Tarafsızlığının 25.yıldönümü için ülke içinde ve dışında yapılan kültürel etkinlikler, tarım sektöründeki faaliyetler hakkında raporlar sunuldu.

BAKANLAR KURULU’NDA İMZALANAN KARARLAR

  • 2020 yılı için yerli tüketiciler için petrol ürünleri hacimleri onaylandı. Türkmenistan Devlet Başkanı, bu yönde bir karar imzaladı. Kararname çerçevesinde  kurumlara, işletmelere, kamu derneklerine, bireysel girişimcilere ve nüfusa petrol ürünlerinin kesintisiz bir şekilde tedarik edilmesini sağlanması ve petrol ürünlerinin hacmini belirlenmesi öngörüldü.
  • Türkmenistan Devlet Başkanı, Türkmenistan'da Dijital Ekonominin Geliştirilmesi için Sektörler Arası Komisyonun kurulması ve düzenlemelerine yönelik karar imzaladı. Belgeye göre, Sanayi ve Haberleşme Bakanlığı Türkmeniletişim Ajansı, Türkmenistan'daki dijital ekonominin gelişmesi için yetkili organ olarak tanımlandı.
  • Türkmenistan Devlet Başkanı Aşkabat şehrinde S.Türkmenbaşı ve A.Niyazov caddelerinin kavşağında tünel ve dört yeraltı yaya geçidinin inşasına yönelik kararname imzaladı. Bu kararname çerçevesinde Aşkabat Belediye Başkanlığı, Nusaý ýollary Türkmen firması ile bu proje ile ilgili sözleşme imzalayacak. Projenin inşasına Ocak 2020’de başlanarak, Eylül 2020’de teslim edilmesi öngörülmektedir.

Paylaş