Information

Your search text must be at least 3 characters.

TÜRKMENİSTAN ÇEVRE KORUMA İLE İLGİLİ ULUSLARARASI BELGELERİN BİRKAÇINA KATILACAK

26 Mart 2020 tarihinde, Bakanlar Kurulunun dijital video-konferans toplantısı yapıldı ve toplantıda Türkmenistan’ın devlet yaşamının önemli konuları değerlendirildi.

         Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı R.Meredov BM ve diğer saygın kuruluşlar ile ilişkileri pekiştirme, aynı zamanda çevreyi koruma ve ekoloji sistemlerinde işbirliği yapma konularının Tarafsız Türkmenistan’ın dış politikasının öncelikli yönlerinin birisi olduğunu belirtti.

         Günümüzde, Türkmenistan’ın bahsedilen alanda çok taraflı uluslararası belgelerin 20’sine katıldığı belirtildi. Türkmenistan Devlet Başkanının ekoloji politikasını hayata geçirmeye ve BM kapsamında işbirliğini daha da geliştirmeye yönelik olumlu başlangıçlarını hayata geçirme amacıyla, Dışişleri Bakanı Türkmenistan’ın çok taraflı belgelerin birkaçına katılmasına ilişkin teklifi beyan etti.

         Bunlar arasında, BM Çevre Programının (UNAP) himayesinde yapılan ve hazırlanan, 1983 yılında geçerlilik kazanan Yaban hayvanların göçmen türlerinin korunması ile ilgili Sözleşme (Bonn Sözleşmesi) ve 1999 yılında kabul edilen Afrika-Avrasya yönünde göçen su-bataklık kuşlarını koruma Anlaşması ve 2016 yılında kabul edilen Ozon tabakasını incelten maddelere ilişkin Monreal Protokolünün Kigali düzeltmesi var.

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguly Berdimuhamedov raporu dinleyerek, çevreyi koruma ve ekoloji güvenliğini sağlama konularının Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmakla direkt olarak bağlı olduğunu belirtti. Tarafsız Türkmenistan ekoloji politikasını kendi dış politikasının öncelikli yönlerinin birisi olarak öne sürerek, doğayı koruma alanında uluslararası ilişkileri pekiştirmeye önemli katkı sağlıyor.

Türkmenistan Devlet Başkanı bunlardan bahsetmekle birlikte, Türkmenistan’ın yukarıda anılan çok taraflı belgelere katılmasına yönelik teklifleri onaylayarak, Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı, Dışişleri Bakanına bu yönde sürekli çalışma talimatı verdi.

Paylaş