Information

Your search text must be at least 3 characters.

Kalpte üfürüme dikkat!

Kalpte üfürüme dikkat!

Üfürüm bir hastalık adı değil, kalpte duyulan fazla seslerin genel adıdır. Kalp hastalığının habercisi olabilecek bir muayene bulgusudur. Üfürümü meydana getiren sebep önemlidir.

Paylaş