Information

Your search text must be at least 3 characters.

OTOMOTİVCİLER ÖTV ARTIŞINI İHRACATLA AŞACAK

Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dudaroğlu, bu yıl otomotiv sektöründe 21,5 milyar dolar seviyesinde ihracat öngörüldüğünü belirterek, "Özellikle ÖTV artışıyla yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirmek için firmalarımızınihracata yönelmesi söz konusu olacaktır. Bu da öngörülen rakamların üzerinde ihracatıngerçekleşmesini sağlayabilecektir" dedi

DÜNYADA 15 AVRUPADA 5.ÜLKEYİZ

Geçen yıl 1 milyon 126 bin araç üretildiğini anımsatan Dudaroğlu, Türkiye'nin dünyaüretiminde 15'inci, AB üretiminde ise 5'inci olduğunu aktardı.

Dudaroğlu, iç pazarda otomotiv sektörünün ağır ticari araç pazarıyla 893 bin adet seviyesini gördüğünü ifade ederek, "Bu yıl da son 8 yıldır olduğu gibi yüzümüzü güldüren en önemli konu,ihracat şampiyonluğumuzdu. Geçen yılı bir önceki yıla göre 11,8'lik artış sağlayarak 21 milyar 305 milyon dolar ihracatla tamamladık. Ülke ihracatındaki payımız ise yüzde 14 seviyesindegerçekleşti. Buna rağmen, ne yazık ki 24 milyar 730 milyon dolarla rekor kırdığımız 2008değerlerinin altında seyir izledik" şeklinde konuştu.

2023 ihracat hedeflerine ulaşmak için sektörün önünün serbest ticaret anlaşmalarıyla açılması gerektiğine dikkati çeken Dudaroğlu, son dönemdeki ÖTV artışının sektörü etkilediğini vurguladı.

- "Sadece üretim yeterli değil"

Dudaroğlu, pazarın talep yapısını olumsuz etkileyen istikrarsız vergi değişikliklerinin talebi daraltan olumsuz gelişme olduğunu savundu.

Dudaroğlu, şunları anlattı:

"İç pazardaki büyümeden ithalat yerine yerli üretimin faydalanabilmesini sağlamak için yerliaraç kullanımının desteklendiği bir hükümet ve yerel yönetim politikasının uygulanması gerekmektedir. Baskı altında tutulan iç pazara yeni yabancı yatırımların gelmesini bekleyemeyiz. Biz her ortamda, sadece üretim yapmanın yeterli olmadığını dile getirmeyedevam ediyoruz. Rekabetçiliğimizi artırmamız, dışa açılmamız ve mutlaka Ar-Ge'ye yaptığımızyatırımları artırmamız gerekiyor. 2014'te sektörümüzün ihracat rakamının 21,5 milyar dolarseviyesinde olması öngörülmektedir ancak özellikle ÖTV artışıyla yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirmek için firmalarımızın ihracata yönelmesi söz konusu olacaktır. Bu da öngörülen rakamların üzerinde ihracatın gerçekleşmesini sağlayabilecektir."

- "Amacımız, Ar-Ge ile yapılan başarılı çalışmaları ihraç etmek"

Dudaroğlu, TAYSAD olarak yurt içi ve dışında üniversite ve enstitülerle işbirliği yaptıklarınıanlatarak, "Amacımız, sektörün marka değerini öne çıkararak tedarikçiler arasından küreselmarkaların çıkmasına ve otomotiv tedarik sanayisinin marka değeri, katma değeri, rekabetgücü yüksek, öncü sektör olmasına destek olmaktadır" diye konuştu.

Son yıllardaki adımlarla Ar-Ge merkezlerinde önemli gelişmeler yaşandığına değinen Dudaroğlu, Türkiye'deki 147 Ar-Ge merkezinin 47'sinin TAYSAD üyelerinden oluştuğunu aktardı.

Dudaroğlu, şöyle devam etti:

"Bu merkezlerimizin yetkinliklerinin artırılmasıyla bir süre sonra, dışarıya hizmet satar haledönüşmesini arzu ediyoruz. Amacımız, üniversite-sanayi işbirliğiyle topyekun Ar-Ge seferberliğibaşlatmak ve başarılı çalışmaları ihraç etmektir. Özellikle, Ar-Ge merkezlerinin çalışansayısının eşdeğer 30 kişiye düşürülmesiyle sunulan desteklerin daha ulaşılabilir hale gelmesi söz konusu olacaktır. Böylece, ölçek olarak küçük ama gelişime açık firmalarımızınyetkinliklerinin artması, uluslararası boyutta ilerlemesi kolaylaşacaktır. Öte yandanfirmalarımızın gelecekte Ar-Ge'yi, bugün yaygın şekilde kullandıkları süreç geliştirmektenziyade, ürün geliştirmek ve bir sonraki adımda katma değeri yüksek ürünlerin araştırılmasınayönelmek olarak ele alması da önem arz etmektedir."

Kurlardaki dalgalanmanın maliyet artışlarına neden olduğuna işaret eden Dudaroğlu, "Kurartışlarının enflasyonu da artıcı etkisiyle işçilik ücretlerinin de etkilenmesi söz konusu olacaktır. Tedarik sanayicileri olarak dengeli ve enflasyonla uyumlu kur beklentisi içerisindeyiz" ifadesini kullandı.

Paylaş